Chemie 6e editie 5 vwo uitgeverij: Noordhoff Uitgevers bv

In mijn loopbaan als TOA heb ik al heel wat leerboeken scheikunde voorbij zien komen.
De vakken scheikunde, biologie en natuurkunde op de middelbare school hebben op dit moment te maken met een onderwijsvernieuwing.
In deze vernieuwing is sprake van meer context om onderdelen van de scheikunde te verduidelijken.
Deze vernieuwing komt dan ook terecht in de schoolboeken.

Chemie 6e editie 5 vwo uitgeverij: Noordhoff Uitgevers bv

Ik was dan ook blij verrast dat de uitgeverij in Chemie 5 vwo geurstoffen heeft gebruikt als context in het hoofdstuk organische chemie. Het hoofdstuk heet dan ook Geurstoffen en Smaakstoffen.

Chemie 6e editie 5 vwo uitgeverij: Noordhoff Uitgevers bv

Zo worden begrippen zoals tetraeder, Cis-trans isomerie, spiegelbeeldisomerie en cyclische structuren uitgelegd
aan de hand van bestanddelen die te vinden zijn in etherische olien.

voorbeeld van spiegelbeeldisomerie

Het is alleen jammer dat er in de paragraaf toepassingen geen melding gemaakt is van de genezende kracht van geuren.