Tijdens een cursus likeur stoken bij Pieter Rijneveel in Dordrecht hoorde ik dat voor het in bezit hebben en gebruiken van een destilleerketel een vergunning nodig is.

Ik was in de veronderstelling dat er alleen een vergunning nodig is voor distilleren, het stoken van alcohol. Pieter vertelde mij dat hij een vergunning had voor de ketel, een vergunning voor het stoken van de ketel en een vergunning voor het hebben van een alcoholplaats. Voor de laatste vergunning moet je een boekhouding bijhouden van de hoeveelheden alcohol die je maakt of inkoopt. Aan de hand hiervan kan de Belastingdienst/douane berekenen hoeveel accijns je moet afdragen.

Mensen die legaal alcohol willen stoken hebben dus 3 vergunning nodig. Zo te zien op marktplaats zijn er nogal wat stokers in Nederland. Ik begreep van Pieter dat bij overtreding streng kan worden opgetreden, tot de ketel onklaar maken aan toe.

Ik heb ik toch maar eens contact gezocht met de Belastingdienst/Douane. Via hun website:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/douane/aanvraag_vergunning_voorhanden_hebben_enof_gebruiken_of_vervaardigen_distilleertoestel

heb ik een formulier gedownload en opgestuurd naar de Belastingdienst/Douane in Heerlen.

In de aanvraag heb ik wel duidelijk gemaakt dat ik alleen etherische olie destilleer en geen alcohol!

Een aantal weken later belde een ambtenaar met de mededeling dat een vergunning verstrekt zou worden, alleen een bezoekje om de twee destilleerketels die ik gebruik te bezichtigen was nodig om de ketels goed te kunnen beschrijven. Ketel 1 is de rvs 150 liter destilleerketel en ketel 2 is de koperen ketel.

De vergunning die ik vandaag via de post mocht ontvangen heet:
VERGUNNING voorhanden hebben en gebruiken van distilleertoestellen.
Hierin zijn mijn twee destilleertoestellen beschreven en er zijn foto’s van gemaakt. Ook is in de vergunning, op mijn verzoek, opgenomen het mogen gebruiken van deze ketels tijdens demonstraties elders in het land. De vergunning is namelijk voor het in bezit hebben en gebruiken op één adres.

Na bijna twee jaar ‘illegaal’ destilleren kan ik nu met een vergunning op zak legaal etherische olie gaan destilleren!