distilleeropstelling

Misschien een raar onderwerp, het destilleren van breezer. Maar vanwege mijn voorbereiding en begeleiding van een Praktische Opdracht voor 6VWO leerlingen, en werkzaam als Technisch Onderwijs Assistent op het Frenckencollege Oosterhout NB, vond ik dit onderwerp toch interessant genoeg om op mijn blog te publiceren.

6V leerlingen van het MFC tijdens het destilleren van de Breezer

De leerlingen hadden namelijk de opdracht om door middel van destillatie het alcoholgehalte in Breezer te bepalen. Dat doe je door de alcohol (ethanol) uit de Breezer te destilleren en de dichtheid van het destillaat te bepalen.

distillatie van de Breezer

De breezer werd nauwkeurig afgemeten in een maatkolf van 100 mL en overgebracht in de destilleerkolf. Het destillaat werd opgevangen in een van tevoren afgewogen maatkolf van hetzelfde volume.

Na de destillatie werd de maatkolf aangevuld tot een volume van exact 100,00 mL, en gewogen. De dichtheid kan je dan bepalen aan de hand van het volume en de massa van het destillaat met de volgende formule:
 rho = frac {m}{V} .
Hierin is

ρ = dichtheid (kg • m-3)
m = massa (kg)
V = volume (m3)
leerlingen maken ijkoplossingen

Om het alcoholgehalte te kunnen bepalen aan de hand van de dichtheid van het breezerdestillaat hebben de leerlingen met behulp van bekende volume percentages alcohol (ethanol) een ijklijn gemaakt.
Hiervoor hebben ze in 5 maatkolven een volumepercentage ethanol van 2,4,6,8 en 10 % gemaakt. Daarna gewogen en de dichtheid bepaald.

De dichtheid is daarna in een grafiek uitgezet tegen het volumepercentage ethanol. Met behulp van deze grafiek en de gevonden dichtheid van het breezerdestillaat konden de leerlingen het volumepercentage ethanol aflezen.

Aan de reacties van de leerlingen kon ik merken dat ze het destilleren van breezer geen vervelende proef vonden.